Bookmark and Share
 

Tidsfrister

Samtlige tidsfrister er minimums-tider og skal anses som vejledende. Der er op til den enkelte Dojo-Cho/Klubleder hvordan man vil administrere tiderne og hvor mange gradueringer man ønsker afholdt på et år. Ved Yudansha grader anbefaler vi, at man har en dialog med repræsentanter fra Gradueringskomiteen.

Keith Olen Barger er ansvarlig for koordinering af TA gradueringer i Danmark.

Mudansha grader (Elev grader) 

6. kyu (Rokkyu)
efter ca. 3 - 5 måneders træning af 2-3 gange om ugen siden man startede.

5. kyu (Gokyu)
efter ca. 5 måneders træning af 2-3 gange om ugen siden man opnåede sin 6. kyu tilfredsstillende.

4. kyu (Yonkyu)
efter ca. 5 måneders træning af 2-3 gange om ugen siden man opnåede 5. kyu tilfredsstillende.

3. kyu (Sankyu) (Hakama må bæres)
efter min. 12 måneders træning af 2-3 gange om ugen siden man opnåede 4. kyu tilfredsstillende.

2. kyu (Nikyu)
efter min. 12 måneders træning af 2-3 gange om ugen siden man opnåede 3. kyu tilfredsstillende.

1. kyu (Ikkyu)
efter min. 12 måneders træning af 2-3 gange om ugen siden man opnåede 2. kyu tilfredsstillende.

Yudansha grader (Sortbælte grader)  

1. dan (Shodan) efter min. 1 års træning og minimum 70 dages træning.

2.dan (Nidan) efter min. 2 års træning træning og minimum 200 dages træning.

3.dan (Sandan) efter min. 3 års træning og minimum 300 dages træning.

4.dan (Yondan) efter min. 4 års træning og minimum 400 dages træning.

5.dan (Godan)
Godan er en høj instruktør grad og kan kun opnås ved rekommandering fra Dansk Aikido Forbund. En række kriterier skal være opfyldt.

6.dan (Rokudan)
Rokudan er en meget høj instruktør grad og kan kun opnås ved rekommandering fra Dansk Aikido Forbund. En række kriterier skal være opfyldt. 

Oversigt: (Eksempel på praksistider)

5 år til shodan

2 år til nidan
3 år til sandan
4 år til yondan
5 år til godan
6 år til rokudan

En samlet oversigt over 25 års træning fra man startede til aikido. At nå rokudan hurtigere end de 25 år er sjældent. Indstillinger til graduering vil til enhver tid tilfalde den enkelte Dojo Cho´s individuelle vurdering.

 

Takemusu Aikido Danmark 2016