Bookmark and Share
 

Takemusu Aikido

Her vil du kunne læse om Takemusu Aikido. Vi vil gerne understrege, at vores arbejde har været at få dokumenteret vores traditioner. De følgende tekster er ment som en vejledning, støtte og hjælp til dojoerne rundt om i landet.

Takemusu Aikido
 武産合気道

Takemusu Aikido er en term som Ueshiba Morihei O-Sensei brugte for at betegne det højeste niveau af aikido. Det er det niveau, hvor aikidoteknikkerne opstår spontant i de situationer hvor der er brug for dem.

Take skrives 武  og udtales også  ”bu”. Tegnet har betydning  ”kamp” – på engelsk ”martial”. Dette ord på japansk har betydningen af det som vi kender som ”kampkunst”. Det er det tegn man kender fra ordet ”Budo” (kampkunst) 武道  –  hvor ”do”  道 (også udtalt ”michi”) betyder vej. Do kan både bogstaveligt betyde en vej, og i overført betydning en åndelig ”vej” til et højere mål. Musu  産 (udtales også ”san”) betyder at skabe eller føde. Takemusu er derfor skabelsen af kampkunst (underforstået den kampkunst vi dyrker: Aikido).

Kihon – Awase – Ki no Nagare

For at opnå dette højeste niveau i Aikido kræves megen træning; men ikke kun træning uden omtanke eller system. Den træning som viser vej til Takemusu Aikido er den metodiske træning som O-Sensei udviklede i Iwama, og som han underviste i sin dojo der.
Metoden bygger på systematisk træning indenfor det specielle, pædagogiske system som er inddelt i tre tekniske niveauer: basis træning, kaldet Kihon (betyder basis) / Gotai (hård form); Awase(betyder harmonisk )/ Jutai (betyder fleksibel form) og til sidst Ki no Nagare (betyder flydende energi) / Ryutai (betyder flydende form).

Kihon

 I Takemusu Aikido starter man med Kihon niveauet, for at lære de fysiske former i teknikkerne. Man træner langsomt, og fokuserer på at lære alle bestanddele af teknikken i en form for trin-for-trin systematik. I teknikker som udføres mod angreb hvor uke (angriberen) tager greb, lader man uke få fast greb før man indleder teknikken.

Awase

Når formen er ved at være solid, går man et niveau opad, til Awase træning.  Her tilføjer man ”flow” til teknikken. Det er akkurat den samme form i teknikken som man træner i Kihon, men de steder hvor man skifter position og stilling undervejs, sørger man for, at disse overgange bliver flydende og harmoniske.

Ki no Nagare

I det tredje niveau – Ki no Nagare – leder man ukes angreb og bringer personen ud af balance før vedkommende når at tage decideret greb. I forsvar mod slag gør man det samme – man leder uke’ens kraft videre og bryder balancen i en flydende bevægelse. Hele teknikken udføres fuldstændigt flydende – i et åndedrag udad.

Ki Tai

Der findes et fjerde niveau, som hedder  Ki Tai som betyder ”ki (energi) form”. Dette var det ultimative niveau, hvor O-Sensei befandt sig i den sidste del af sit liv. Dette niveau er det fuldendte, som han opnåede igennem et helt liv af hård træning – både fysisk såvel som mentalt og spirituelt.

Ken / Jo / Taijutsu:  Riai

Det tekniske system som bragte ham til det ultimative niveau af træningen er netop træningen indenfor de tre føromtalte niveauer: Kihon / Awase / Ki no Nagare. Dertil kommer de to traditionelle Aikido våben former: Aiki Ken og Aiki Jo, som danner en treenighed indenfor Takemusu Aikido, nemlig Taijutsu (kropsteknikker), Aiki Ken og Aiki Jo. Denne treenighed kaldes for ”Riai”. Ri betyder princip / principper og ai betyder harmoni. Det vil sige, at det er et harmonisk system som gør, at bevægelserne og timing er ens, hvad enten man træner tai jutsu, eller våben.  Det skal bemærkes, at de våbenteknikker som O-Sensei underviste i, og som Saito Sensei systematiserede, er former som er unik for O-Senseis Aikido. Disse våbenteknikker hænger uadskilleligt sammen med de traditionelle tai jutsu teknikker. De adskiller sig fra andre klassiske former for Jo (stav)og Ken (sværd) på mange måder.

Bukiwaza (våben teknikker) Aiki Ken / Aiki Jo

I Aiki Ken og Aiki Jo har man et pædagogisk system som bruges for at lære disse teknikker som er en pendant til systemet i tai jutsu træningen: man starter med basis træning, i form af suburi ( solo træning i slag og stød)og kata (længere sammensatte solo former). Derefter går man et niveau op, til awase øvelser. Awase former er partner øvelser, med enkle kombinationer af pareringer og kontra slag eller stød. Det tredje niveau er Kumi Tachi og Kumi Jo. Disse former er mere komplicerede forløb trænet som par. Her er der længere og mere komplicerede forløb, hvor angreb og forsvar bølger frem og tilbage mellem partnerne. I det højste niveau findes der også Aiki Ken no Riai og Aiki Jo no Riai, hvor forsvareren afværger angreb fra flere angribere samtidigt.

Takemusu Aikido i Danmark

Takemusu Aikido termen bruges om den Aikido som trænes i de dojoer som prøver at følge i O-Senseis fodspor, igennem det tekniske system bestående af disse tre sammenhængende niveauer af Aikidoens tai jutsu træning, kombineret med systematisk træning i Aiki Ken og Aiki Jo. Dette system underviste Morihiro Saito Sensei i, både i Iwama Dojo og på de utallige træningslejre som han holdte rundt om i det meste af verdenen. Det er derfor dette system som danner grundlag for den træning vi i Takemusu Aikido Danmarks dojoer forsøger at dygtiggøre os selv i, og vil bevare for fremtiden ved at lære det videre til alle som ønsker at tage imod dette.
Takemusu Aikido Danmark 2016