Bookmark and Share
 

Takemusu Aikido Danmark

Gradueringskomiteens arbejder

Gradueringskomiteens ansvar er at afholde og procedere gradueringer i samarbejde med instruktører i klubber under Takemusu Aikido Danmark og Dansk Aikido Forbund.

At foretage og koordinere gradueringer lokalt i klubberne.

At sammen med Dojo-cho/Klubleder at planlægge et gradueringsforløb

At stå til rådighed og vejledning med vores viden omkring gradueringer.

At informere om regler og ændringer fra Aikikai Hombu Dojo

Graduerings-koordinatorens ansvar bliver varetaget af Keith Olen Barger.

Graduerings koordinatorens rolle er at sørge for at Dojo-Cho/klublederens ønsker om elevers indstillinger til gradueringer kommer på dagsordnen i TAD.

Hvis klubberne ønsker lokale gradueringer er det også graduerings koordinatorens rolle at  faciliterer den gradueringsproces. Herunder at sørge for at der kommer repræsentanter fra GK til Dojoen/Klubben. Det er også graduerings koordinatorens ansvar at gradueringsdokumenter bliver udfyldt korrekt og sendt videre til Hombu Dojo i Japan. (Herunder efterfølgende at sende diplomer og Aikikai Pas samt regninger tilbage til klubben/Dojo-Cho.)

TAD´s Instruktør udvalg.

Det tekniske/instruktør udvalg er TAD´s repræsentantskab som består af Dojo-cho/Klubledere fra alle medlemsklubberne i TAD. Udvalget mødes hvert år med en dagsorden. Dagsordnen og forslag bliver behandlet og udsendt af sekretæren for TAD.

Dagsorden.

1) Formanden byder velkommen.

2) Sidste nyt fra Aikido verden (herunder ændringer og regler fra Aikikai)

3) Gradueringer. (Indstillinger og Rekommanderinger)

4) Graduerings pensum.

5) Hvad sker der i klubberne.

6) Forbedringer og udvikling i TAD.

7) Fremtiden.

8) Evt.


TAD gradueringsret tilfalder samarbejdet i Dansk Aikido Forbund.

I 1992 tilbød Morihiro Saito Sensei sine elever i Europa muligheden for, at få dan grader udfærdiget direkte af ham. Disse grader var hans personlige grader og var ikke registeret hos Aikikai Hombu Dojo.

Dette var et tilbud som vi alle der var tæt på Saito Sensei med glæde tog imod. Det skal understreges, at alle havde mulighed for fortsat at modtage Aikikai grader i det årti hvor Iwama Ryu graderne var i anvendelse. Mange valgte dog kun at benytte Iwama Ryu graderne i denne periode.

På hans dødsleje i 2002 talte Saito Sensei personligt med Ulf Evenås Shihan og Paolo Corrallini Shihan. Her blev de bedt om, at sørge for at vi alle fik et tættere forhold til Aikikai.

Efterfølgende blev der udført et stort stykke arbejde, ikke mindst af Ulf Evenås Shihan, som lå i forhandlinger med at få Aikikai til at acceptere svenske og danske yudansha konverteringer fra Iwama Ryu til Aikikai.

I Danmark stod vi i en situation hvor TA stod uden en referenceramme efter Morihiro Saito Senseis død i 2002 og Danish Aikikai stod i samme situation efter Shoji Nishio Senseis død i 2005.

Det var et krav fra Aikikais side, at der blev oprettet et nationalt forbund i lighed med andre europæiske lande. Det blev foreslået fra Aikikais side at vores to organisationer slog sig sammen. I 2005 danner således de to største aikido retninger i Danmark et landsforbund. Med skabelsen af et nationalt forbund fik DAF og dermed TAD de eksklusive rettigheder til at graduere i Danmark.

Aikikai anerkender hermed den suverænitet som nødvendigvis må opretholdes i et nationalt forbund som repræsenterer Aikikai. Det betyder blandt andet, at ingen andre organisationer eller personer med tilknytning til et andet udenlandsk nationalt forbund kan graduere for Aikikai på Dansk jord.

Alle dan gradueringer skal derfor godkendes og underskrives af repræsentanter fra henholdsvis de to gradueringskommiteer i Dansk Aikido Forbund før de kan sendes videre til Japan for endelig godkendelse.

 

Takemusu Aikido Danmark 2016