Bookmark and Share
 

Om gradueringer

Her vil du kunne læse om de krav og procedure, der er forbundet med gradueringer. Vi vil gerne understrege, at vores arbejde har været at få dokumenteret vores traditioner. De følgende tekster er ment som en vejledning, støtte og hjælp til dojoerne rundt om i landet.

Nationale gradueringer

Indenfor reglerne i DAF/Aikikai kan der afholdes gradueringer hele året. 

Tilmelding til graduering

Når der skal afholdes gradueringer ude i klubberne, skal Dojo-cho/Klublederne fra klubberne kontakte den ansvarlige for GK for at aftale tid, sted og dato.

Gradueringens forløb

Inden gradueringen, mødes GK med Dojo-cho/Klublederne for at gennemgå de enkelte medlemmer der er indstillet. Derefter mødes GK og de indstillede medlemmer der skal gradueres for at gennemgå selve gradueringens forløb.

For at sikre en neutral og objektiv graduering skal der være to repræsentanter fra GK til stede. Hvis Dojo cho også er medlem af GK, skal der stadig være yderligere to fra GK til stede ved gradueringen. Hertil kan der inviteres øvrige højtgraduerede ind som ekstra observatører i panelet. 

Ved gradueringen vil det være repræsentanterne fra GK, som sammen med dojo-cho/klublederen planlægger gradueringsforløbet. Repræsentanterne fra GK, sammen med dojo-cho/klublederen, afvikler gradueringen sammen.

Det er typisk den højst graduerede i gradueringspanelet som leder gradueringen og dennes instrukser som skal følges. ( Hvis ikke GK har aftalt andet med dojo-choén for klubben, at det for eksempel er ham eller hende som forestår gradueringen!) I det at det typisk er Dojo-Cho/klublederen som de indstillede elever er trygge ved.

Afviklingen af gradueringen

Når gradueringen er overstået vil der komme en evaluering af de enkelte som har været til graduering. Foruden gradueringslederen og GK vil også dojo-cho/klublederen være til stede.

I evalueringen vil det være muligt at få feedback på selve afviklingen af gradueringen og få belyst eventuelle misforståelser. Det skal understreges, at den endelige afgørelse hvorvidt de indstillede har bestået eller ej udelukkende kan besluttes af gradueringslederen og GK. I forbindelse til det relationelle forhold mellem Dojo-Cho/Klubleder og dennes elever er det vigtigt at Dojo-Cho/Klubleder er forholdsvis neutral i beslutningsprocessen.

Efter gradueringen og at eleverne har modtaget deres resultat af gradueringen vil der komme endnu en kort evaluering fra gradueringslederen og GK sammen med dem der har været oppe til graduering. Her vil gradueringslederen belyse nogle læringsmål for den enkelte elev som eleven kan bruge i sin videre udvikling.

Udfyldelse af graduerings papirer og betaling.

Efter gradueringsevalueringen skal gradueringspapirerne udfyldes og afleveres til repræsentanterne fra GK for en underskrift inden at arrangementet for dagen er afsluttet.

Et medlem fra GK skal have underskrevet inden papirerne fremsendes. Papirerne sendes til den koordineringsansvarlige i DAF som først skal godkende ansøgningen inden de bliver sendt videre til Japan.

Er papirerne mangelfulde eller forkert udfyldt vil de blive afvist og der skal fremsendes en ny ansøgning med en underskrift fra GK.

Når Aikikai har behandlet papirerne og DAF har modtaget diplomet vil der blive udsendt en faktura fra DAF på vegne af Aikikai til Dojo Cho/Klubben.

Regningen bliver beregnet ud fra den aktuelle yen kurs samt et gebyr som skal dække udgifterne for forsendelse til både Japan og i Danmark.

Dojo Cho/Klubben har det fulde ansvar for, at beløbet bliver betalt til Dansk Aikido Forbund inden 14 dage fra modtagelse.

Det er op til Dojo Cho/Klubben selv at indkræve beløbet fra den eller de som er blevet gradueret. Den som er blevet gradueret har ret til - ved forlangende, at se regningen fra DAF. 

Dansk Aikido Forbund tilbyder ikke afdragsordninger. Derfor skal det fulde beløb indbetales for alle registreringer på en gang.

Når betalingen er registeret i DAF vil diplomer og evt. aikipas blive eftersendt til adressen som er angivet på fakturaen. Typisk vil det være dojo adressen.

Udgifter i forbindelse med lokale gradueringer

I forbindelse med lokale gradueringer er det den dojo/klub eller dojoer/klubber som skal afholde de udgifter som repræsentanterne fra GK har haft i forhold til arrangementet (evt. transport udgifter m.m.) og yderligere sørge for forplejning i forbindelse med arrangementet.

Er der en efterfølgende festlig afholdelse i forbindelse med gradueringen er det korrekt etikette og en tradition, at dojoen/klubben afholder alle udgifter for repræsentanterne fra GK. Det er op til dojoen/klubben selv at finde ud af hvordan de vil afholde de omkostninger der er i forbindelse med en graduering.

   

Takemusu Aikido Danmark 2016