Bookmark and Share
 

Etikette

Det er Dojo-cho/klublederen som har ansvaret for at eleverne lærer de mest høflige japanske vendinger og adfærd ved at følge anvisningerne for dojoens regelsæt. Dette indebærer den korrekte måder at bukke, stående såvel som siddende og at lære de mest almindelige japanske vendinger som bruges under træning.

Den form for Reigi, som bruges i Takemusu Aikido, er baseret på den form, der bruges i Ibaraki Shibu Dojo, i byen Iwama i Japan.

Etikette i Dojoen

Overholdelse af etikette er lige så meget en del af din træning som det er at lære teknikker. Vi vil derfor bede dig om at tage dojoens retningslinjer alvorligt. 

Når du træder ind i dojoen eller forlader dojoen, er det korrekt, at bukke i retning af O`Sensei´s billede, Kamiza eller bare forsiden af dojoen. Husk også at bukke når du forlader dojoen.

Man har aldrig sko på måtten. Der må ikke bæres udendørs fodtøj i dojoen. Sandaler eller andet indendørs fodtøj skal anvendes. Dine fødder skal altid være rene, når du træder ind på træningsmåtterne. 

Træningen begynder altid med at hilse siddende, mens man siger ”onegai shimasu”, og slutter tilsvarende ved at sige ”domo arigato gozaimashita”.

Sørg for altid for at komme i god tid til træningen. Hvis du kommer for sent, så sidder du stille i Seiza, yderst på måtten indtil du får tilladelse fra en instruktør eller Sensei til at deltage i træningen.

Hvis du bliver nødt til at forlade måtten eller dojoen under træningen, så sørg for at få tilladelse af din Sensei først.

Undgå at sidde med ryggen til billedet af O`Sensei eller Kamiza. Vær opmærksom på ikke at læne dig mod væggen eller at sidde med benene strakt ud. Man sidder altid i seiza eller skrædderstilling.

Fjern ure, ringe og andre smykker før træningen starter. Neglelak bør undgås helt.

Sørg for at du derhjemme - klipper dine negle på dine hænder og fødder inden træning.

Bring ikke mad, slik/tyggegummi og drikkevarer (kaffe/sodavand) med dig ind i dojoen. 

Buk altid for din partner før og efter at du har trænet med ham/hende. Buk for din instruktør eller Sensei, når denne har instrueret dig, har korrigeret dig, eller eventuelt har pålagt dig en opgave.

Hold venligst alt samtale til et minimum under selve træningen. Såfremt der er samtale i dojoen, bør det begrænses til et emne, nemlig Aikido.

Der er kun én som har ansvaret og som underviser i dojoen og det er din Sensei. Sørg for at du holder din etikette og ikke overtræder dine kompetencer overfor din Sensei og andre elever.

Vær forsigtig med din træningspartner og afpas dine teknikker efter dennes erfaringer og kundskaber.

Hvis din Sensei beder dig om noget, så udfør opgaven med det samme. Lad aldrig Sensei og resten af eleverne vente på dig.

Dojoen er ikke et sted for unødvendige konkurrencer på styrke eller hurtighed. Demonstrer aldrig din styrke – kun din ydmyghed.

Hold altid dig selv og din dogi ren og fri for lugtgener. 

Som elev må du ikke bære mærker fra andre klubber eller lignende på din dogi.

Skyld aldrig penge til Sensei eller klubben. Sørg for altid at have betalt dit kontingent. Forvent ikke, at du ”nok” bliver kontaktet, hvis der er et problem. Er du i tvivl så opsøg den ansvarlige for kontingent i klubben. 

Klæd dig aldrig af eller på – på måtten - (Undtaget Hakama) Ret din dogi under træningen ved at træde helt ud til væggen, vend ryggen til din partner eller trænende og ret så på tøjet. 

Brug altid en klud til at tørre sved af. Tør ikke sved af når du modtager instruktion. 

Mobiltelefoner SKAL være slukket når du opholder dig i dojoen og under træningen.

Vi trives bedst, hvis der er rent og pænt omkring os. Tag derfor del i den almindelige rengøring. 

Optræder du upassende eller respektløst mod Sensei, instruktører eller kammerater, eller skader dojo’ens rygte ved at opfører sig dumt eller upassende uden for dojoen udelukkes man fra videre træning.

Husk, at du er her for at lære og ikke for at tilfredsstille dit ego. Indtag altid en ydmyg og åben attitude. Sørg for altid at bevare en fornuftig norm for anstændighed og respekt over for andre.

Når man har valgt en dojo, er man forpligtet over for dojoen, er loyal og har tillid til ens Sensei.

Etikette ved træningslejre/gradueringer 

Det er dojoen/klubbens/værtens ansvar at grundreglerne for etikette/opførsel bliver overholdt under en træningslejr/graduering.

Mange af disse emner er skrevet ud fra et etikette- og sikkerhedsmæssigt
synspunkt.

Der er ingen under en fællestræning som må forlade en dojo, uden at de
først har kontaktet en Sempai og forklaret hvorfor den pågældende må
forlade træningen. Denne Sempai skal så videregive årsagen til den
Sensei som underviser.

Man afbryder ikke sin træning ved at forlade tatamien for at drikke
væske. Man skal sørge for at man hydrerer før og efter træningen.
I varme sommermåneder med et helt specielt indeklima kan der gives lov
til en fælles drikkepause.

Hvis der gives lov til at drikke væske, sætter man sig ned i seiza med
ryggen til shomen før man drikker.

Har man været så uheldig, at man har pådraget sig en skade under
træningen kan man selvfølgelig trække sig tilbage og sætte sig uden for
tatamien. Det er tilladt at udøve førstehjælp (RICE). Når skaden er
under kontrol skal man sidde på en sådan måde at man kan følge
undervisningen fra sidelinjen.

Ved alt ophold i en dojo sidder man i seiza (på knæ) eller i
skrædderstilling. Under træningen har man ikke samtaler med andre og
generelt sørger man for, at man ikke forstyrrer undervisningen eller
koncentrationen hos dem som træner.
 
Samkørsel-vejledning for Takemusu Aikido Danmark

Vi har en lang aikido tradition for at rejse ud til seminarer og træningslejere i hele verden.

Det er en del af vores aikido DNA, at blive inspireret og tilskyndet til at opsøge sammenhold og kammeratskab. I Danmark har vi en lang tradition for det frivillige arbejde i foreninger. Derfor er det som oftest en god ide med samkørsel da det reducerer omkostninger for foreningerne og medlemmerne.

Der findes mange måder at have samkørsel på. Vi vil her opstille nogle retningslinjer som traditionelt har været anvendt og som vi i dag anser for praksis.

1. Det er altid godt kammeratskab at udbyde samkørsel. (Også for miljøet)

2. Sørg for på forhånd - at have forventningsafstemt, at I kører under disse fælles vejledninger.

3. Sørg for at have aftalt mødetidspunkt, samt hente og afsætningssted. Er man meget forsinket, så sørg for at have kontaktoplysninger til køreren – så I kan give besked i god tid.

4. Sørg for inden I kører, at I har undersøgt hvilke udgifter der er forbundet med rejsen.

5. Det er praksis, at man deler de faktiske udgifter ligeligt mellem alle passagerene.

5a. Det vil sige benzin/disel, broafgifter, færgeudgifter og parkering. Sørg for at gemme alle bilag/regninger.

Er tanken fyldt op inden I kører, så sørg for at få det med i regnskabet.

Eftersom samkørsel til div. arrangementer er i ens fritid, skal man ikke beregne kilometer-takster, afskrivning af værdi, vægtafgifter, forsikring eller slid på køretøjet.

Det er op til ejeren af køretøjet at stå for regnskabet, ligeledes at kræve forudbetaling såfremt man allerede kender budgettet for rejsen. Såfremt at regnskabet viser et overskud skal køreren inden for en uge refundere et eventuelt overskud.
Takemusu Aikido Danmark 2016